Presentació de la nova web

Dilluns, 11 abril 2011 13:46

Teniu a les vostres pantalles la nova web de les publicacions de la Universitat Rovira i Virgili, resultat de la tasca que s’ha dut a terme en aquest àmbit en els darrers anys.

El 2005 es va posar en marxa el segell editorial Publicacions URV amb l'objectiu d'editar i distribuir, a través de diverses col·leccions, obres universitàries de caràcter institucional, docent, investigador i divulgatiu. Es recollia també, a través d’aquest segell, la col·lecció Eina, iniciada amb anterioritat i dedicada a la publicació de manuals universitaris en català.

D’aleshores ençà hem editat un nombre significatiu de publicacions que són un bon reflex de l’activitat creadora que es du a terme a la nostra universitat. A través d’aquesta web, pretenem donar visibilitat a les nostres publicacions perquè arribin a totes aquelles persones que hi estan potencialment interessades, dins i fora de l’acadèmia.

La voluntat d'inserció en el teixit professional i d'enfortiment dels lligams socials ha dut a desenvolupar una política de coedicions amb l'objectiu de guanyar presència i difusió. En aquest sentit, aprofito aquesta ocasió per destacar l’activitat d'edició conjunta amb Obrador Edèndum, una editorial d’estructura artesanal que publica en català textos i estudis clàssics, referents universals de la cultura humanística i científica. L’àmbit d’edició és l’assaig filosòfic i teològic, el pensament científic i la literatura d’idees, dins del que es podria anomenar alta divulgació, és a dir, llibres pensats per a un públic cultivat, exigent però no especialista.

Però la publicació de llibres i revistes no tindria un sentit de conjunt si no s'inserís en un concepte coherent i alhora operatiu de l'edició universitària. Ha estat una convicció molt clara la que ha portat el desenvolupament de Publicacions URV, una idea segons la qual calia disposar d'un projecte editorial propi, amb un programa, un catàleg i mecanismes molt clars i selectius d'edició, i dotada dels instruments professionals i dels recursos humans qualificats necessaris per fer-lo funcionar. L’edició universitària, com també la d’altres àmbits, requereix un concepte actual i eficaç de funcionament, de vital importància en una època en què s’estan produint canvis significatius, en especial pel que fa al format de publicació. És destacable, en aquesta direcció, el desenvolupament de l'edició electrònica, tant de llibres com de revistes, que suposa l'aprofitament al màxim de les possibilitats actuals de les tecnologies de la informació, tant en recursos com en difusió.

Així doncs, amb les nostres publicacions, la Universitat Rovira i Virgili no només fa visibles els resultats de la recerca i la creació universitària sinó que, a més a més, fomenta la cultura i posa el coneixement al servei de la societat. Desitgem que aquesta web que esteu a punt de descobrir us sigui alhora atractiva i útil, i que us faciliti l’entrada a aquest coneixement.

 

Francesc Xavier Grau Vidal

Rector de la Universitat Rovira i Virgili

Adjunts per a descarregar:
Last modified on Dimarts, 19 Gener 2016 10:29

Cerca a la web

Notícies